Bavlněné a lněné látky vyrobené v EU
cs
Doprava zdarma od 10 8000 KČ

Reklamační řád

V případě doručení objednaného zboží je nutné, aby kupující zboží zkontroloval, zda nevykazuje zjevné vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít, sepsat zápis o poškození s pracovníkem přepravní společnosti a neprodleně informovat prodejce. Na pozdější reklamace způsobené dopravou nebude brán zřetel. Podpis zákazníka na přepravním nebo dopravním listě je brán jako souhlas s převzetím zboží, zároveň zákazník podpisem potvrzuje, že zboží bylo předáno nepoškozeno.

Zjistí-li kupující vadu na zboží dodaného tímto internetovým obchodem, je možné reklamaci uplatnit e-mailem na adrese: eshop@textil.eu.
V rámci uplatnění reklamace předloží kupující daňový doklad o zakoupení zboží, uvede své kontaktní údaje (jméno, adresu, telefon, e-mail, číslo objednávky, podrobný popis závady) a dopraví zboží prodávajícímu. Za účelem co nejefektivnějšího vyřízení reklamace je vhodné uvést i číslo objednávky a především podrobný popis závady (o jaké vady se jedná, jak a kdy se projevily).

Oprávněná reklamace bude řešena, výměnou zboží, vrácením zaplacené kupní ceny nebo opravou v souladu s předmětnými ustanoveními občanského zákoníku. 

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou na jiné lhůtě.

Náklady na dopravu do servisního střediska hradí kupující. Náklady na přepravu reklamovaného zboží zpět ke kupujícímu hradí prodávající.

Reklamace nebude uznána především v těchto případech:

  • Pokud závada na textilním zboží vznikla v důsledku opotřebení, nesprávného užívání (např. nedodržení pracích symbolů) či skladování.
  • Pokud se reklamace týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena.
  • Metrové textilie je nutno reklamovat před jejich rozstříháním, pokud se závada zjistí až během další manipulace, je nutno práce na látce neprodleně přerušit, v opačném případě nebude reklamace uznána.
  • Pokud bude reklamována závada, která se neprojeví.
  • Pokud kupující nedodá potřebné doklady k vyřízení reklamace.
  • V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanoveních zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění.
Velkoobchodní prodej
Švýcarská kvalita - vyrobeno v EU
Online prodej za výrobní ceny
logo01
logo visa
logo mc
logo Lalinea
logo mieu
Copyright © LA LINEA s.r.o.© redakční systém Kompletweb© design Neofema, s.r.o.